IMMORTALS EN VERS


Daurada és l'estació poètica que ens ofereix Editorial Òmicron. La seva voluntat d'Israel Clarà i Elisabeth Jiménez de posar a l'abast del lector edicions bilingües italià-català, és un esforç que hauríem d'agrair, perquè la poesia, tot i ser al fons de cada persona, en el món editorial pateix secada. Secada severa.
Les impecables traduccions i els estudis que les acompanyen, són el bon fonament avalador.
Maria-Isabel Segarra, comentarista i co-traductora, i Israel Clarà, han fet bé la seva feina. En un dels volums, Caterina Briguglia és qui fa la introducció.
"De la meva flama", de Michelangelo Buonarroti. "Poemes a Cecchino: 48 epitafis i altres elegies", també de Buonarroti. "Per natural desig. Cançoner", de Lorenzo de' Medici. "Les estacions daurades", de Vincenzo Cardarelli. "Els bevedors d'estrelles", d'Ernesto Ragazzoni. "Vindrà la mort i tindrà els teus ulls", de Cesare Pavese.
Els crítics, els historiadors literaris i els periodistes especialitzats haurien d'acollir aquesta voluntat traductora i la versió actual de les més belles i importants poesies italianes.
Molts d'aquests poemes no havien estat traduïts a la nostra llengua. Necessitem que ens siguin parlats en les nostres expressions actuals. Aquesta feina de buscar el millor i oferir-lo als lectors, hauria der ser corresposta.
Perquè immortal és la bona poesia; i la nostra lectura s'enriqueix amb matisos i reflexions, com el sol de tarda il·lumina els poemes de Cardarelli.

2 comentaris:

El cau d'en Bau ha dit...

0. Hipèrbaton esgarrifós ja a la primera oració.

1. Pleonasme pronom possessiu segona oració. O "seva" representa la voluntat de l'editorial a més de la de les autores?

2. Manca accent 3a persona singular

3. Subjecte i predicat mai no se separen amb coma -llevat de casos paratàctics-, ja sia a continuació de 2. com en altres oracions.

4. Els títols d'obres es destaquen en cursiva o amb subratllat. Les cometes escauen a publicacions periòdiques tal com revistes. L'editor de blogger té les tres opcions.

5. Ús forçat de la passiva, sobretot amb el reflexiu: "ens siguin parlats"?

6. Manca de cohesió textual a la majoria del text. Absència de connectors o trencament de l'estructura sintàctica, fet que provoca la pèrdua de la coherència. Verbi gratia: "perquè immortal és la bona poesia" és un complement circumstancial del predicat que es troba al paràgraf anterior.

Sols un accent?

M VICTORIA GIRONES PUÑET ha dit...

jo de moment corregiré l'accent