IGUALTAT


"N'hi ha que hi han nascut; altres els han fet així els homes; altres ho han triat per pròpia voluntat". Mateu, 19-12.
L'Evangeli no és altra cosa que un compendi útil de la vida humana; cada situació hi és descrita.
Jesús mai condemna la diferència, sinó el mal.
L'Església, en canvi, condemna les diferències.
Ho sabíem de molt temps, i n'hi ha que les han patit i pateixen amb pena de mort.
Per això sobta la inflexibilitat i la poca fidelitat d'algunes decisions vaticanes.
No han entès res.
També Jesús ho va preveure: "qui ho pugui entendre, que ho entengui", diu. El Vaticà, no pot.
*
Collage O. X.

Cap comentari: