orelletes

Les de torero són sempre sagnants. Un trofeu de sang, vet-ho aquí.
Altra cosa són les orelletes, fregides, cruixents, ensucrades...pacífiques.