RENFE


*
Curiositats de Renfe. En una màquina grua es veu escrit en lletres de motlle: "No chocar. No dejar que se embole." (sic). Al diccionari castellà trobo les definicions del verb embolar: 1)"Poner bolas de madera a las puntas de los cuernos del toro." "Dar bola o betún al calzado." 2)"Dar la postrera mano de bol a la pieza que se ha de dorar." 3) "Emborrachar". Cap més.
Em passo el viatge cavil·lant a quina d'aquestes funcions deu tenir propensió la màquina grua.
*
En un contenidor dels llarguíssims trens de mercaderies llegeixo: TRASATLANTICA (SPANISH LINE)".
Per a mi "trasatlántica" podria ser "tras" o "detrás" de l'Atlàntic. "Qui té bon nas té bon detràs", se sol dir, com un dia em recordava el bon amic Josep Vallverdú: en una ciutat va veure un carrer que es deia "El detràs de la Puríssima". O sigui el detràs, o darreres. Aquest detràs com adverbi és viu a moltes localitats.
Si el contenidor, en canvi, digués "Transatlántica" es podria creure que, en efecte, l'artefacte travessaria l'Atlàntic. Creuar, travessar, que deu ser la seva funció real. Però és clar, la inscripció deia també "Spanish Line". I és la manera, el el modus, la diferència.
*
*
*
Apunt de quadern. Vannes. O.X.