LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ


*


Tinc l’honor de formar part del Senat de Tarragona, SPQT. Tot honorífic, sense retribució. La nostra feina és asesorar l’alcalde en les qüestions relatives a la ciutat i al seu òptim desenvolupament. Cadascú des de la seva òptica i el seu entorn divers, afegirà experiències i suggeriments per tal de millorar la vida ciutadana. Per canviar les impressions ens reuniren dos o tres vegades l’any, o quan es consideri necessari.

Avui només m’interessa destacar un fet: al Senat tenim tota la llibertat d’expressió que necessitem. He d’advertir que hi ha hagut i hi ha, per part dels senadors, crítiques molt dures, altres no tant i intervencions laudatòries. Precisament és així com ha de ser. No som ni volem ser aduladors. S’ha de dir que per part de l’alcalde es pren nota rigorosa de cada torn de paraula i se’n dóna resposta. Però el que més valoro, i ho repeteixo, és la màxima llibertat d’expressió, amb independència de partits. Som ciutadans. Som lliures.
*
*
*
Plenitud. Collage d'O.X.