LLIBRES

Hi ha aficionats que escriuen als diaris assegurant que els jurats no ens llegim els llibres presentats a concurs.
Gent més verda que els espàrrecs de marge.
Els bons jurats -desconec si n'hi ha de dolents- tenim la solera de molts anys de llibres.
Com els que es veuen al meu punt de llibre, perquè la fotografia és d'un dels nombrosos punts que m'agrada fer en collage.
Els jurats llegim les obres amb gust. En prenem notes. Discutim els llibres i les seves circumstàncies. Cada pàgina, per poder debatre, si cal, amb els autors interessats.
Això sí: procurem fer avançar la literatura. Perquè la literatura, ciutat de llibres, creix, es renova, cal vestir-la, donar a cada edat la seva mesura.
El jurat és pacient i ha de ser savi.
No és feina de caps verds.